Persónuverndarstefna

Tilgangur og lagaskylda

Dalamenn ehf/ Sigurbjörg safna og meðhöndla persónuupplýsingar og leitast við að uppfylla í hvívetna lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Í persónuverndarstefnu þessari kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn.

Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar sem rekja má beint eða óbeint til tiltekins einstaklings. Gögn sem eru ópersónugreinanleg teljast ekki persónuupplýsingar.

Söfnun og vinnsla persónuupplýsinga

Sigurbjörg safnar og varðveitir persónuupplýsingar um viðskiptavini og tengiliði, svo sem samskiptaupplýsingum (nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, netfang), samskiptasögu og upplýsingum um vörukaup og reikningsviðskipti.

Sigurbjörg notar vafrakökur, Google Analytics, Facebook Analytics, Instagram Analytics og wordpress Analytics til vefmælinga og safnast þar m.a. landfræðilegar upplýsingar og upplýsingar um aldur og kyn.

Upplýsingunum er safnað svo Sigurbjörgu sé unnt að efna samninga sína við viðskiptavini, til að gæta hagsmuna sinna og til að miðla til viðskiptavina upplýsingum í markaðslegum tilgangi.

Upplýsingar eru ekki geymdar lengur en nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslu, nema ef lög og reglur kveða á um lengri geymslutíma.

Markpóstur

Sigurbjörg kann að senda tölvupóst á tengiliði sem eru á tölvupóstfangalista Sigurbjargar. Ef þú óskar ekki eftir því að vera á tölvupóstlista Sigurbjargar getur þú ávallt afskráð þig.

Miðlun upplýsinga

Sigurbjörg nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim sem þær voru safnaðar fyrir.

Sigurbjörg miðlar ekki persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila nema að fengnu samþykki, í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, á grundvelli lögmætra hagsmuna eða á grundvelli lagaskyldu.

Sigurbjörg leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga sé háttað á öruggan máta og viðeigandi tæknilegar og öryggislegar ráðstafanir sé gerðar til að tryggja öryggi gagna.